Cài đặt lại Microsoft Surface PRO 2

Cách cài đặt lại Microsoft Surface PRO 2 khi máy bị lỗi phân vùng Recovery.

1. Tạo USB Flash có thể khởi động được dùng DISKPART

Trên máy tính đang chạy windows 8: chạy CMD.EXE với quyền Administrator, gõ lệnh DISKPART rồi Enter, chạy lần lượt các lệnh sau:

Trên máy tính đang chạy windows 8: chạy CMD.EXE với quyền Administrator, gõ lệnh DISKPART rồi Enter, chạy lần lượt các lệnh sau:
Gõ lệnh Ý nghĩa lệnh
LIST DISK                 Chỉ ra tất cả các ổ đĩa đang có trong máy. Tìm xem ổ USB Flash là ở số mấy (Ví dụ: 0, 1, 2,…)
SELECT DISK n          Chọn ổ đĩa sẽ dùng.  Thay ‘n’ bằng số ổ USB flash từ lệnh trên (ví dụ: 0, 1, 2, 3).Ghi chú:  Chọn đúng ổ USB Flash, vì lệnh tiếp theo sẽ xóa hoàn toàn dữ liệu của ổ được chọn
CLEAN Xóa tất cả dữ liệu và phân vùng của ổ USB flash
CREATE PARTITION PRIMARY    Tạo 1 Partition chính
SELECT PARTITION 1          Chọn Partition vừa tạo ở lệnh trên
ACTIVE                    Đặt trạng thái Active cho phân vùng trên có thể khởi động ở BIOS/UEFI
FORMAT FS=FAT32  QUICK        Format phân vùng tạo trên với định dạng FAT32Quan trọng: Không dùng định dạng NTFS
ASSIGN                   Đặt cho phân vùng vừa tạo 1 cái tên
EXIT                        Thoát DISKPART

Từ thời điểm này không format ổ USB Flash này. Nếu Format thì ổ sẽ không thể khởi động trong BIOS/UEFI được..

2. Copy file cài đặt đến USB Drive và chuẩn bị cài đặtCopy các file trong bộ cài Windows 8 đến USB drive (dùng XCOPY hoặc ROBOCOPY). Chạy CMD.exe gõ các lệnhrobocopy <source directory> <usb flash drive root directory> /mirVí dụ:  robocopy d:\ e:\ /mir
(Trong đó d là ổ đĩa chứa đĩa cài đặt Windows và e là ổ USB của bạn
3. Tiến hành cài đặt trong chế độ UEFITắt nguồn Microsoft Surface PRO 2Ấn giữ nút tăng âm lượng và Nút nguồn, đến khi Logo Surface hiện ra thì thôiChọn Secure Boot, và chọn disableTắt nguồn

Ấn giữ nút giảm âm lượng và Nút nguồn, đến khi Logo Surface hiện ra thì thôi

Cắm USB Drive được tạo ở trên đến Microsoft Surface PRO 2

Chọn khởi động từ USB Driver

4. Cài đặt Windows 8 như bình thườngGo through normal Windows 8 Enterprise setup

Bình luận trên Facebook