Trang chủ/Phần mềm/Website - Trang điện tử/ SkyLife phần mềm quản lý khách sạn

SkyLife phần mềm quản lý khách sạn

Quản lý nhận phòng,trả phòng, đặt phòng, tinh chỉnh giá phòng, lượt khách hàng vào ra , quản lý  nhập xuất hàng hóa,tồn kho, quản lý công nợ, tạo phiếu thu chi, doanh thu…
Sử dụng vĩnh viễn – Bảo hành 12 tháng

Liên hệ

Kho: Sẵn hàng

Số lượng:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Hệ thống:
-Đăng nhập hệ thống
-Tạo tài khoản mới
-Phân quyên người dùng
-Cấu hình hệ thống
Khai báo:
-Khai báo danh mục sản phẩm, đơn vị tính, nhóm sản phẩm, kho hàng
-Quy đổi đơn vị tính
-Định lượng hàng hóa sản phẩm
-Khai báo danh sách khách hàng, nhân viên
-Khai báo khu vực, loại phòng, phòng
-Thiết lập bảng giá phòng theo khu vực, thời gian vào ra
-Cập nhật số dư đầu kỳ của khách hàng,nhà cung cấp
-Cập nhật số lượng tồn đầu kỳ
Nghiệp vụ:
-Quản lý sơ đồ phòng bàn tối đa 30 phòng
-Quản lý đặt phòng
-Quản lý sơ đồ phòng bàn, mở phòng, đặt phòng, hủy phòng, thanh toán trên máy thu ngân
-Quản lý nhập xuất, hủy hàng hóa sản phẩm
-Tạo phiếu thu, phiếu chi
-Chấm công nhân viên
Báo cáo:
-Báo cáo tổng hợp các hóa đơn đã thanh toán, doanh thu trong ngày
-Báo cáo hiện trạng phòng
-Báo cáo công nợ cần thu, công nợ phải trả
-Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa
-Báo cáo tổng hợp thu chi
-Tích hợp xem báo cáo qua điện thoại (miễn phí)
Sử dụng vĩnh viễn – Bảo hành 12 tháng

Lượt truy cập: