Trang chủ/Phần mềm/Website - Trang điện tử/ SkyLife phần mềm quản lý Kara, Bi-a

SkyLife phần mềm quản lý Kara, Bi-a

Quản lý phòng bàn khu vực, lượt khách hàng vào ra , quản lý  nhập xuất hàng hóa,tồn kho, doanh thu…
Sử dụng vĩnh viễn – Bảo hành 12 tháng

Giá sản phẩm: 4.000.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Số lượng:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Hệ thống:
-Đăng nhập hệ thống
-Tạo tài khoản mới
-Phân quyên người dùng
-Cấu hình hệ thống
Khai báo:
-Khai báo danh mục sản phẩm, đơn vị tính, nhóm sản phẩm, kho hàng
-Quy đổi đơn vị tính
-Định lượng hàng hóa sản phẩm
-Khai báo danh sách khách hàng, nhân viên
-Khai báo khu vực, phòng bàn
-Cập nhật số dư đầu kỳ của khách hàng,nhà cung cấp
-Cập nhật số lượng tồn đầu kỳ
Nghiệp vụ:
-Quản lý nhập xuất, chuyển, hủy hàng hóa sản phẩm
-Tạo phiếu thu, phiếu chi
-Xem lại hóa đơn đã thanh toán
-Quản lý sơ đồ phòng bàn, mở bàn, đặt bàn, hủy bàn, gọi món, thanh toán trên máy tính thu ngân
-Quản lý sơ đồ phòng bàn, mở bàn, đặt bàn, hủy bàn, gọi món, thanh toán trên máy thiết bị di động(Ipad,Smartphone…)
-Thực hiện gọi món qua thiết bị di động in trực tiếp vào bếp chế biến
-Thục hiện thanh toán và in hóa đơn trên thiết bị di động
Báo cáo:
-Báo cáo tổng hợp các hóa đơn đã thanh toán, doanh thu trong ngày
-Báo cáo công nợ cần thu, công nợ phải trả
-Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa
-Báo cáo tổng hợp thu chi
Sử dụng vĩnh viễn – Bảo hành 12 tháng

Lượt truy cập: