Trang chủ/Phần mềm/Website - Trang điện tử/ SkyLife phần mềm quản lý café (Bản thường)

SkyLife phần mềm quản lý café (Bản thường)

Quản lý phòng bàn khu vực, lượt khách hàng vào ra, quản lý công nợ , quản lý  nhập xuất hàng hóa,tồn kho, doanh thu…
Sử dụng vĩnh viễn – Bảo hành 12 tháng

Giá sản phẩm: 4.000.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Số lượng:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Hệ thống:
-Đăng nhập hệ thống
-Tạo tài khoản mới
-Phân quyên người dùng
-Cấu hình hệ thống
Khai báo:
-Khai báo danh mục sản phẩm, đơn vị tính, nhóm sản phẩm, kho hàng
-Quy đổi đơn vị tính
-Định lượng hàng hóa sản phẩm
-Khai báo danh sách khách hàng, nhân viên
-Khai báo khu vực, phòng bàn
-Cập nhật số dư đầu kỳ của khách hàng,nhà cung cấp
-Cập nhật số lượng tồn đầu kỳ
Nghiệp vụ:
-Quản lý nhập xuất, chuyển, hủy hàng hóa sản phẩm
-Tạo phiếu thu, phiếu chi
-Xem lại hóa đơn đã thanh toán
-Quản lý sơ đồ phòng bàn, mở bàn, đặt bàn, hủy bàn, thanh toán trên máy thu ngân
Báo cáo:
-Báo cáo tổng hợp các hóa đơn đã thanh toán, doanh thu trong ngày
-Báo cáo công nợ cần thu, công nợ phải trả
-Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa
-Báo cáo tổng hợp thu chi
Sử dụng vĩnh viễn – Bảo hành 12 tháng

Lượt truy cập: