Trang chủ/Phần mềm/Quản lý - Bán hàng/ SkyLife phần mềm quản lý bán hàng

SkyLife phần mềm quản lý bán hàng

Quản lý nhập xuất hàng hóa,tồn kho, quản lý công nợ, tạo phiếu thu-chi, doanh thu, lợi nhuận,…
Sử dụng vĩnh viễn – Bảo hành 12 tháng

Giá sản phẩm: 5.000.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Số lượng:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Hệ thống:
-Đăng nhập hệ thống
-Tạo tài khoản mới
-Phân quyên người dùng
-Cấu hình hệ thống
Khai báo:
-Khai báo danh mục sản phẩm, đơn vị tính, nhóm sản phẩm, kho hàng
-Quy đổi đơn vị tính
-Khai báo danh sách khách hàng, nhân viên
-Khai báo thẻ thành viên,tích điểm
-Cập nhật số dư đầu kỳ của khách hàng,nhà cung cấp
-Cập nhật số lượng tồn đầu kỳ
Nghiệp vụ:
-Quản lý bán buôn, bán lẻ hàng hóa, Quản lý mua hàng
-Quản lý xuất trả nhà cung cấp, nhập trả từ khách hàng
-Tạo phiếu thu, phiếu chi
-Quản lý công nợ cần thu, công nợ phải trả
-Quản lý chấm công nhân viên
-Quản lý mã vạch sản phẩm(khởi tạo mã vạch, in mã vạch)
Báo cáo:
-Báo cáo tổng hợp các hóa đơn đã thanh toán, doanh thu trong ngày
-Báo cáo công nợ cần thu, công nợ phải trả
-Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa
-Báo cáo tổng hợp thu chi
-Báo cáo lợi nhuận
Sử dụng vĩnh viễn – Bảo hành 12 tháng

Lượt truy cập: