Trang chủ/Phần mềm/Quản lý - Bán hàng/ Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý kho

Quản lý kho hàng hóa, vật tư, tài sản, công cụ, dịch vụ

Giá sản phẩm: 5.000.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Số lượng:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Hệ thống:
 Đăng nhập hệ thống
 Thay đổi mật khẩu
 Tạo tài khoản mới
 Nhóm người dùng
 Phân quyền người dùng
 Đơn vị sử dụng
 Cấu hình hệ thống

Khai báo
 Kho hàng
 Đơn vị tính
 Nhóm sản phẩm
 Hàng hóa sản phẩm
 Cập nhật số lượng hàng hóa ban đầu
 Định lượng nguyên liệu thành phẩm
 Bộ phận phòng ban
 Danh sách nhân viên
 Nhóm khách hàng
 Khách hàng và nhà cung cấp
 Số dư công nợ của khách hàng
 Số dư công nợ của nhà cung cấp
 Khoản thu chi
 Phòng, bàn
 Khu vực, vị trí

Nghiệp vụ
 Nhập hàng
 Xuất chuyển kho
 Nhập trả từ khách hàng
 Xuất bán lẻ
 Xuất bán buôn
 Xuất trả nhà cung cấp
 Xuất hủy hàng
 Phiều thu tiền
 Phiếu chi tiền
 Báo giá sản phẩm
 Ký hiệu chấm
 Chấm công nhân viên
 In mã vạch sản phẩm

Báo cáo
 Báo cáo tổng hợp các hóa đơn đã thanh toán
 Báo cáo tổng hợp hàng hóa xuất trong ngày
 Báo cáo chi tiết hàng hóa xuất trong ngày
 Báo cáo tài chính trong ngày
 Báo cáo xuất nhập hàng hóa tổng hợp
 Báo cáo nhập hàng hóa chi tiết
 Báo cáo xuất hàng hóa chi tiết
 Báo cáo hàng hóa sắp hết số lượng
 Báo cáo hàng hóa, nguyên liệu tồn kho
 Báo cáo công nợ cần thu
 Báo cáo công nợ phải trả
 Báo cáo tổng hợp thu chi
 Báo cáo lợi nhuận
 Báo cáo các hóa đơn thanh toán đã xóa
 Báo cáo các hóa đơn thanh toán đã sửa

Trợ giúp
 Giới thiệu chương trình
 Hướng dẫn sử dụng
 Hỗ trợ từ xa
 Đăng ký chương trình

Lượt truy cập: