Banner 900x380 Banner vietchao web ok1-960x300 UNV1-Slide Banner Laptop Lenovo Logo7

Trang chủ/ Thang máy / Thang tải khách

Thang MITSUBISHI LEGY III

Thang MITSUBISHI LEGY III

Liên hệ

Kho: Sẵn hàng

Có phòng máy 630kg, 8 điểm dừng, tốc độ 1,75m/s, Inox gương kết hợp Inox thường.

Thang MITSUBISHI LEGY III

Thang MITSUBISHI LEGY III

Liên hệ

Kho: Sẵn hàng

630kg (8 người), 4 điểm dừng, tốc độ 1m/s, Inox gương kết hợp Inox thường.

Thang MITSUBISHI LEHY MRL

Thang MITSUBISHI LEHY MRL

Liên hệ

Kho: Sẵn hàng

Không có phòng máy 630kg, 8 điểm dừng, tốc độ 1,75m/s, Inox gương kết hợp Inox thường

Lượt truy cập: