Banner 900x380 Banner vietchao web ok1-960x300 UNV1-Slide Banner Laptop Lenovo Logo7

Trang chủ/ Điều hoà treo tường / Panasonic

Điều hoà Panasonic 12000 BTU 12QKT 1 chiều – Malaysia

Điều hoà Panasonic 12000 BTU 12QKT 1 chiều – Malaysia

Giá sản phẩm: 8.900.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại: Treo tường, 1 chiều; Công suất: 12000 BTU
Xuất xứ: Malaysia

Điều hoà Panasonic 12000 BTU 12SKT 1 chiều – Malaysia

Điều hoà Panasonic 12000 BTU 12SKT 1 chiều – Malaysia

Giá sản phẩm: 8.800.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại: Treo tường, 1 chiều; Công suất: 12000 BTU
Xuất xứ: Malaysia

Điều hòa panasonic 12000 BTU CU-YC12MKF

Điều hòa panasonic 12000 BTU CU-YC12MKF

Giá sản phẩm: 9.300.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Máy treo tường, 12000BTU, 1 chiều
Xuất xứ: Malaysia

Điều hòa panasonic 12000 BTU MKT 1 chiều

Điều hòa panasonic 12000 BTU MKT 1 chiều

Giá sản phẩm: 9.300.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Máy treo tường, 12000BTU, 1 chiều
Xuất xứ: Malaysia

Điều hòa Panasonic 12000BTU QKH 1 chiều

Điều hòa Panasonic 12000BTU QKH 1 chiều

Giá sản phẩm: 10.500.001 ₫

Kho: Sẵn hàng

Máy 12000BTU, 1 chiều
Bảo hành theo tiêu chuẩn của NSX

Điều hòa Panasonic 12000BTU S12RKH-8 Inverter 1 chiều

Điều hòa Panasonic 12000BTU S12RKH-8 Inverter 1 chiều

Giá sản phẩm: 13.200.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Máy treo tường,12000BTU, Inteter, 1 chiều
Bảo hành theo tiêu chuẩn của NSX

Điều hòa Panasonic 12000BTU U12QKH-8, Inverter 1 chiều

Điều hòa Panasonic 12000BTU U12QKH-8, Inverter 1 chiều

Giá sản phẩm: 13.200.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Máy 12000BTU, Inverter, 2 chiều
Bả hành theo tiêu chuẩn của NSX

Điều hòa Panasonic 12000BTU YZ12RKH-8 Inverter 2 chiều

Điều hòa Panasonic 12000BTU YZ12RKH-8 Inverter 2 chiều

Giá sản phẩm: 14.300.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Máy 12000BTU, Inverter, 2 chiều
Bảo hành theo tiêu chuẩn của NSX

Điều hòa Panasonic 12000BTU YZ12SKH-8 inverter 2 chiều

Điều hòa Panasonic 12000BTU YZ12SKH-8 inverter 2 chiều

Giá sản phẩm: 14.300.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Máy 12000BTU, Inverter, 2 chiều
Bảo hành theo tiêu chuẩn của NSX

Điều hoà Panasonic 18000BTU 1 chiều

Điều hoà Panasonic 18000BTU 1 chiều

Liên hệ

Kho: Sẵn hàng

Kiểu máy: Treo tường, Loại 1 chiều
Công suất máy: 18000BTU
Xuất xứ: Malaysia

Điều hoà Panasonic 18000BTU 18MKF 1 chiều – Malaysia

Điều hoà Panasonic 18000BTU 18MKF 1 chiều – Malaysia

Giá sản phẩm: 13.300.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại: Treo tường, 18000 BTU1 chiều
Xuất xứ: Malaysia

Điều hòa Panasonic 19000BTU E18-RKH Inverter 2 chiều

Điều hòa Panasonic 19000BTU E18-RKH Inverter 2 chiều

Giá sản phẩm: 23.000.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Máy 18000BTU, Inverter, 2 chiều
Bảo hành theo tiêu chuẩn của NSX

Điều hoà Panasonic 9000 BTU CU-PC9SKT 1 chiều – Malaysia

Điều hoà Panasonic 9000 BTU CU-PC9SKT 1 chiều – Malaysia

Giá sản phẩm: 7.950.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại: Treo tường, 9000 BTU, 1 chiều
Xuất xứ: Malaysia

Điều hoà Panasonic 9000 BTU CU/CS-KC9QKH-8 1 chiều

Điều hoà Panasonic 9000 BTU CU/CS-KC9QKH-8 1 chiều

Giá sản phẩm: 8.200.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại: Treo tường, 1 chiều, công suất: 9000 BTU
Xuất xứ: Malaysia, Bảo hành 12 tháng

Điều hoà Panasonic 9000 BTU QKH 1 chiều

Điều hoà Panasonic 9000 BTU QKH 1 chiều

Giá sản phẩm: 7.900.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Máy treo tường, 9000BTU, 1 chiều
Xuất xứ: Malaysia

Lượt truy cập: