Trang chủ/ Điều hoà treo tường / Midea - Funiki

Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều

Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều

Giá sản phẩm: 9.770.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại máy: Treo tường, 1 chiều
Công suất máy: 18000BTU

Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều

Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều

Giá sản phẩm: 5.720.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại máy: Treo tường, 1 chiều
Công suất máy: 9.000BTU

Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều

Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều

Giá sản phẩm: 7.120.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại máy: Treo tường, 1 chiều
Công suất máy: 12000BTU

Điều hòa Midea 12000 BTU 1 chiều

Điều hòa Midea 12000 BTU 1 chiều

Giá sản phẩm: 6.200.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại máy: Treo tường, 1 chiều
Công suất máy: 12000BTU

Điều hòa Midea 18000 BTU 1 chiều

Điều hòa Midea 18000 BTU 1 chiều

Giá sản phẩm: 9.300.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại máy: Treo tường, 1 chiều
Công suất máy: 12000BTU

Điều hòa Midea 9000 BTU 1 chiều

Điều hòa Midea 9000 BTU 1 chiều

Giá sản phẩm: 5.450.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại máy: Treo tường, 1 chiều
Công suất máy: 9.000BTU

Lượt truy cập: