Trang chủ/ Điều hoà treo tường / Daikin

Điều hoà treo tường Daikin 12000 BTU 1 chiều

Điều hoà treo tường Daikin 12000 BTU 1 chiều

Giá sản phẩm: 9.900.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại: Treo tường,1 chiều, Công suất 12000 BTU
Gaz R410, Nguồn gốc Chính hãng (Thái Lan)

Điều hoà treo tường Daikin 12000 BTU Inverter 1 chiều

Điều hoà treo tường Daikin 12000 BTU Inverter 1 chiều

Giá sản phẩm: 11.250.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại: Treo tường, 1 chiều; Công suất: 12000 BTU
Chức năng tiết kiệm điện Iverter
Xuất xứ: ThaiLan

Điều hoà treo tường Daikin 18000BTU 1 chiều

Điều hoà treo tường Daikin 18000BTU 1 chiều

Giá sản phẩm: 15.400.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại: Treo tường,1 chiều, Công suất 18000 BTU
Gaz R410, Nguồn gốc Chính hãng (Thái Lan)

Điều hoà treo tường Daikin 21000BTU 1 chiều

Điều hoà treo tường Daikin 21000BTU 1 chiều

Giá sản phẩm: 22.000.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại: Treo tường,1 chiều, Công suất 21000 BTU
Gaz R410, Nguồn gốc Chính hãng (Thái Lan)

Điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU Inverter 1 chiều

Điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU Inverter 1 chiều

Giá sản phẩm: 9.750.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại: Treo tường, 1 chiều; Công suất: 9000 BTU
Chức năng tiết kiệm điện Iverter
Xuất xứ: ThaiLan

Điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU Inverter 2 chiều

Điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU Inverter 2 chiều

Giá sản phẩm: 10.900.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại: Treo tường,Inverter 2 chiều; Công suất: 9000 BTU
Chức năng tiết kiệm điện Iverter
Nguồn gốc Chính hãng

Điều hoà treo tường Daikin 9000BTU 1 chiều

Điều hoà treo tường Daikin 9000BTU 1 chiều

Giá sản phẩm: 7.900.000 ₫

Kho: Sẵn hàng

Loại: Treo tường,1 chiều, Công suất 9000 BTU
Gaz R410, Nguồn gốc Chính hãng (Thái Lan)

Lượt truy cập: